Proč jsem se pustil do aplikace VČELY INFO?

Některé z vás možná zajímá, proč jsem se vůbec pustil do vývoje aplikace VČELY INFO. Důvod je zcela jednoduchý, včelařství je můj dlouholetý koníček, který mě moc baví a na mých včelách mi záleží. Z vlastní zkušeností vím, že mám-li cílevědomě a účinně ovlivňovat včelstva pak potřebuji tři základní věci:

– znát biologii vývoje včelstva

– podchytit biologický významné jevy nad včelstvem, zejména jeho rozvoj a zdravotní stav

– průběžně sledovat zásahy chovatele ve včelstvu, vyhodnocovat jejich účinnost a korigovat tyto zásahy podle reálných, průběžně zjišťovaných    informací nad včelstvem.

Samozřejmě úplné dokonalosti v těchto věcech nelze nikdy dosáhnout, ve hře je příliš mnoho proměnných (počasí, uzavřenost včelstva, genetické odlišnosti atd) a jsme silně omezování časem, které lze včelstvu věnovat. Může někdo namítnout, že tím je dána nesmyslnost, neúčelnost jakéhokoliv sledování chovu včel. Tyto argumenty postrádají logiku, protože čím složitější je jakýkoliv systém, čím více je ovlivňován nahodilými jevy, tím větší roli hrají v jeho pochopení a ovládání odpovídající informace, jejich sledování a vyhodnocování.

Z vlastních zdrojů jsem došel k závěru, že vedení záznamů o včelstvech se věnuje pouze 10-15% chovatelů včel.

V naprosté většině jsou tyto záznamy vedeny ve formě různě koncipovaných rukou psaných deníků, což sice nevyžaduje žádné zvláštní náklady, ale zcela jistě to neodpovídá současným možnostem a potřebám. Proto jsem se rozhodl vyvinout aplikaci (software), která pokrývá informační potřeby chovu včelstev a to ve zvoleném rozsahu a podle konkrétních potřeb včelaře, která současně dovoluje zpracovávat rychle a jednoduše přehledy z uložených dat.