K ČEMU APLIKACE SLOUŽÍ?

Především ke sledování událostí (jevů, zásahů, opatření)

 • nad každým včelstvem s neomezeným počtem stanovišť,
  přičemž lze běžnou událost zadat i jedním příkazem vybrané skupině včelstev
 • podle zvolené struktury (členění) událostí včelařem
 • s textovými i číselnými údaji
 • s možností doplnit záznam každé události o dokument
  (fotografii, pdf, doc, xls,…)
 • s podchycením průběžné evidence počtu nástavků včelstva
 • s uplatněním návazně evidované matky vložené do včelstva
  a jejího celoživotního vykazování ve včelstvu
 • a se speciálně propracovanou evidenci varoa monitoringu

Na tuto základní evidenci navazuje

 • evidence matek a její propojení se sledováním událostí
  s poskytnutím průběžné informace o tom, která matka „vládne“ včelstvu
 • evidence prodeje všech běžně odebíraných produktů včel
  zvolenému okruhu příjemců (klientů)

Aplikace rovněž umožňuje tvorbu výstupů (reportů) z multifunkčních tabulek

Speciální pozornost je věnována tvorbě grafů varoa monitoringu

 • dle vybraných stanovišť a včelstev, za libovolně zvolená období
 • v individuálním členění (každé zvolené včelstvo má svůj graf)
 • a nebo v sumárním pohledu na všechny zvolená včelstva

PROČ BY SI JI MĚL UŽIVATEL POŘÍDIT?

Každý včelař dobře ví, že musí

 • sledovat vývoj a chování včelstev
 • svými zásahy tento vývoj usměrňovat
 • a zpětně vyhodnocovat úspěšnost zásahů chovatele.

Tyto jevy a činnosti lze objektivně hodnotit jedině

 • na základě časově a obsahově přesných informací
 • průběžně evidovaných nad každým včelstvem.

Aplikace podporuje tyto potřeby

 • pružně a jednoduše v mnohaletém horizontu
 • s minimem požadavků na uživatele
 • bez náruků na jakoukoliv další evidenci
 • a tím poskytuje okamžitý přehled o stavu a vývoji každého včelstva
  za libovolně zvolená období a zpětně tak ovlivňuje i schopnosti včelaře.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY INSTALACE

 • Jakýkoliv osobní počítač pracující pod operačním systémem Windows,
  připojený k internetu.
 • Instalaci lze kdykoliv provést stažením instalačního balíčku
  na této adrese.
 • Případně zasláním instalačního požadavku přes uvedené kontakty.

KOLIK APLIKACE STOJÍ?

Zkušební verze (do 100 záznamů událostí u max. 4 včelstev) je zcela zdarma.

Plnou, časově neomezenou verzi lze koupit za 490 Kč.

JAK FUNGUJE ZKUŠEBNÍ VERZE?

Aplikace je po nainstalování plně funkční, jediné její omezení spočívá v množství záznamů
událostí a počtu úlů.
Dále je uživateli povoleno pracovat s „demo“ databází, která je umístěna na internetu.
Tato databáze obsahuje mé mnohaleté  konkrétní záznamy o včelstvech a lze si na ní
cokoliv zkoušet a ověřovat. Každý den v noci je demo databáze obnovena do výchozí podoby.
Další podrobnosti k instalaci „Demo“ najdete zde

ZKUŠEBNÍ VERZE JE SUPER, JAK ZÍSKÁM PLNOU VERZI?

Pro neomezené užívání aplikace stačí zaslat objednávku emailem na adresu:
murasr1@seznam.cz nebo přes kontaktní formulář zde.
Obratem Vám bude zaslána faktura (daňový doklad) s žádostí o úhradu licenčního poplatku.
Licenční poplatek k plnému a časově neomezeném užívání aplikace činí 490 Kč.

JAK SE S NÍ NAUČÍM PRACOVAT?

Snadno, pokud jste zvyklý pracovat s počítačem na běžné evidenční úrovni.
Pro usnadnění prvních kroků s aplikací je Vám k dispozici video manuál,
který najdete zde.

CO KDYŽ MI NĚCO NEFUNGUJE?

Pro nahlášení problémů, připomínek, námětů k aplikací či žádostí o pomoc nás neváhejte kontaktovat.