Jak nainstalovat VČELY INFO?

Aplikaci si lze stáhnout v podobě instalačního balíčku zde z internetuDale ji lze vyžádat emailem a nebo přes SKYPE na adrese lc.mucom.

První kroky v aplikaci

Nainstalovaná databáze neobsahuje žádné konkrétní údaje, obsahuje jen základní nabídku asistenčních (pomocných) tabulek. Nejprve je potřebné definovat všechna stanoviště, jednotlivé úly na stanovištích a případně upravit další pomocné tabulky. Tyto přípravné kroky popisuje následující video:

K dispozici jsou i další video-manuály popisující složitější postupy

K evidované události lze „připíchnout“ jakýkoliv dokument, který lze kdykoliv zpětně zobrazit, načíst, prohlížet, nahradit či vymazat, jak to udělat popisuje tato videosekvence:

Často je potřebné zapsanou událost rozšířit na další včelstva. Na příklad při léčebných zásazích (aerosoly, formidoly, gabony apod.), aplikace umožňuje klonovat-duplikovat událost na zaškrtnutá včelstva,  jedním příkazem a to tímto postupem:

Spad roztočů lze evidovat a sledovat nejen tabulkově, ale i v podobě grafů, dle předem určených stanovišť a úlů za libovolná období. Návod tvorby varoa grafů najdete na tomto místě: