APLIKACE, POMŮŽE KAŽDÉMU VČELAŘI ZKVALITNIT CHOV JEHO VČELSTEV, PROTOŽE JE:

  • Prověřená a odzkoušená na reálných datech
  • Strukturována do modulů tak, aby s ní každý mohl snadno pracovat
  • Snadno zálohovatelná (stačí malá „fleška“), vložená data se uživateli neztratí

CO VŠECHNO SE DÁ V APLIKACI SLEDOVAT:

UDÁLOSTI

Jakékoliv události, zásahy či opatření nad každým včelstvem zvoleného stanoviště (počet včelstev a stanovišť není omezen).  Strukturu nebo-li rejstřík sledovaných událostí lze měnit, doplňovat a upravovat dle potřeb včelaře.
appuvod

Zvláštní pozornost při sledování událostí je přitom věnována:

  • Varoa monitorigu, včetně grafického vyhodnocení spadu roztočů
  • Průběžnému evidování vložené – přidané matky  včelstva
  • Medné výkonnosti včelstva (na počet vytoč. rámků a odvozených kg medu)
sloupgraf
Sledování varoa spadu v grafech

PRODUKCE MEDU, VOSKU, PROPOLISU, MATEŘÍ KAŠIČKY, VČELÍHO  JEDU a jakýchkoliv dalších produktů

Aplikace umožňuje sledovat průběžně odebírané produkty včel.
Je možné evidovat jejich množství a cenu evidovaným zákazníkům, a tak vytvářet užitečné přehledy o vývoji prodeje.

Přehled odbytu medu

MATKY A JEJICH UPLATNĚNÍ

Registr matek je důležitou součástí aplikace. Dovoluje evidovat matky z různých zdrojů, různých kvalit a zároveň evidovat jejich průběžné uplatnění ve včelstvech. Stačí jednorázově zaevidovat datum přidání matky včelstvu a získáte automaticky průběžné info o matce po celou dobu jejího působení v úle.

 

 

 

 

Každý včelař časem pochopí, že chovat včely nelze jen podle schémat,
ale hlavně podle spolehlivých, dostatečně podrobných informací o každém včelstvu.
Každé včelí společenství je originálem a vyžaduje individuální přístup.

Tato aplikace vám poskytne účinné, snadno ovladatelné prostředí pro získání specifických
informací o každém včelstvu k jejich cílenému a úspěšnému chovu.

Ukázky přípravy výstupních přehledů (reportů), v rámci aplikace:

Tvorba životopisu včelstev
Příprava reportu o medném výnosu dle včelstev
Report sledující zakrmování včelstev cukrem