Nabízíme všem stávajícím, ale i novým – potenciálním uživatelům aplikace nový – vyšší – aktuální nadstavbu, využívající k práci internet prostředí.

Oproti stávajícímu lokálnímu prostředí na vlastním osobním počítači je nově stejná údajová základna (databáze) umístěna na internet serveru a je tudíž podle určených bezpečnostních pravidel dostupná každému kdo je k internetu připojen a to z jakéhokoliv „inteligentního“ zařízení připojeného k internetu.

Tím se otevírají uživatelům aplikace nové možnosti:

  • S aplikaci může současně pracovat libovolný počet uživatelů, což určitě zaujme včelaře s většími počty včelstev.
  • Pro přístup k aplikaci může uživatel používat libovolná zařízení připojená k internetu, nejen osobní počítače, ale i tablety, mobilní telefony apod.
  • Uživateli odpadají starosti o „svá“ data – svoji databázi, zálohování dat probíhá denně na internet serveru.
  • Uživatel si nic na svém počítači (zařízení) neinstaluje, pouze se přes internet prohlížeč připojuje k internetu na určenou WEB adresu, pod svojí email adresou a heslem
  • Veškerý software pracuje na internet serveru, odpadají lokální aktualizace u uživatelů, všechny aktualizace a údržba aplikace probíhají centrálně a jednotně pro všechny uživatele.

Tyto nové možnosti zaujmou především uživatele zvyklé již na široké využívání internetu, mobilů a tabletů, zvláště mají-li větší počty včelstev, kdy se zpravidla na péči o včely podílí více osob.
Důležitá je i možnost postupného přechodu z lokální na internet verzi.

Z tohoto důvodu je zvolen obou směrný postup a vývoj podle následujících zásad:

  • Lokální i WEB verze využívají stejnou databázi, jsou nadále udržovány a fungují na přibližně shodné úrovni.
  • I lokání verzi lze provozovat s vyžitím internetu. Umístěním databáze na internet server a změnou její adresace lze k ní přistupovat z osobního počítače, připojeného k internetu. To znamená, že uživatel může využívat současně obě aplikační verze nad stejnou databázi
  • Uživatel může kdykoliv přejít z lokální verze na web verzi a kdykoliv se vrátit zpět k lokální, bez ztráty údajů, během jednoho dne.
  • Tím jsou splněny podmínky pro postupný, bezpečný přechod.

WEB verzi aplikace může libovolný zájemce bezplatně vyzkoušet jednak na demo databázi a nebo na vlastní zkušební databázi, kterou si při demo připojení zažádá. Na této databázi si může zájemce vyzkoušet aplikace ve svých reálných podmínkách a to bezplatně po dobu tří měsíců.
Chci si vyzkoušet DEMO aplikaci
Chci si založit svoji databázi.
Tato databáze bude použita i pro přechod na běžný provoz, to znamená, že údaje vložené do aplikace během zkušebního období zůstanou uživateli zachovány.